Kategori: Sverige

Fler bevakade stränder under sommaren 2022

I Sverige har vi cirka 2 700 friluftsbad. Under sommaren 2022 var totalt tjugosju stränder bemannande fördelade över Göteborg, Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Malmö, Vellinge, Gotland och Stockholm. 171 utbildade livräddare…

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Foto: Ulf Nylén Fågelinfluensasituationen är allvarlig i flera länder i Europa och vi är inne i en kritisk tidsperiod när riskerna för utbrott i Sverige ökar. Sjunkande temperaturer och ökad…