Sommar, sol – och högsäsong för tjuvar. En kartläggning från försäkringsbolaget Dina Försäkringar visar att många typer av brott når sin topp under sommarmånaderna. Här är brotten vi löper störst risk att drabbas av när värmen sveper in, men också hur du bäst undviker dem.

Misshandel utomhus, sexuellt ofredande, cykelstöld, stöld av båtmotorer, inbrott, väskryckning och fickstöld är brott som rapporteras oftare på sommaren, enligt Brottsförebyggande rådets anmälningsstatistik.

– De vanligaste brotten på sommaren är också de vanligaste brotten övriga tider på året, men under sommaren sker en ökning. En anledning skulle kunna vara att fler människor är lediga och att vi vistas mer utomhus, men också att värdefulla saker exponeras och lämnas obevakade i större utsträckning. Till exempel sker nästan hälften av alla båtmotorstölder under sommarmånaderna, säger Mia Winberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.

Sommarbrotten följer den generella trenden med färre anmälda brott de senaste åren. På fem år har anmälningarna minskat med 12 procent. Men den positiva utvecklingen ses inte överallt. Cykelstölderna har ökat med 64 procent, och de ofta så allvarliga misshandelsbrotten ligger kvar på samma nivå. Dessutom finns stora geografiska skillnader. I polisregion Stockholm har anmälningarna minskat hela 21 procent, men i polisregion Bergslagen har de i stället ökat med 5 procent.

– Utvecklingen för sommarbrotten är en blandning av positiva och negativa nyheter, säger Mia Winberg, och pekar på att det bästa sättet att undvika att bli drabbad är att vara uppmärksam och medveten om riskerna.

– Ett konkret exempel är fickstölder, som är ett av de vanligaste brotten. Är du uppmärksam och håller dina värdesaker tätt intill dig gör du det mycket svårare för tjuven.

Sommarbrotten – så drabbas vi av dem:

Misshandel utomhus*
Var tredje anmälan om misshandel utomhus görs under månaderna juni, juli och augusti. Förra sommaren gjordes cirka 4 400 anmälningar, 4 procent fler än 2018. Mest ökade anmälningarna i polisregionerna Bergslagen (+26 %) och Stockholm (+8 %) medan polisregion Mitt såg störst minskning (-28 %). I relation till folkmängd sker flest anmälningar i polisregion Stockholm.

Sexuellt ofredande
Sexuellt ofredande är bara något vanligare på sommaren. Förra sommaren rapporterades cirka 2 700 fall, en minskning med 6 procent mot för fem år sedan. Mest minskade anmälningarna i polisregion Syd (-19 %). Polisregionerna Mitt och Bergslagen såg däremot en ökning (+17 % resp. +6 %). Risken att bli utsatt är ungefär lika stor i hela landet.

Cykelstöld
Var tredje cykelstöld (32 %) äger rum på sommaren, och anmälningarna har ökat med 64 procent på fem år. Störst har ökningen varit i polisregionerna Syd och Mitt (+131% resp. +122 %). Störst risk att drabbas är det i polisregionerna Väst och Syd.

Stöld av båtmotor
Stöld av båtmotorer är ett av de allra mest säsongsbetonade brotten. 40 procent av alla anmälningar sker på sommaren. Statistiken har varit relativt oförändrad de senaste fem somrarna. I förhållande till invånarantal är polisregion Mitt mest utsatt.

Bostadsinbrott
Bostadsinbrotten är relativt jämnt fördelade över året, men under sommaren syns en liten uppgång. Anmälningarna har dock minskat. Förra sommaren gjordes 13 procent färre anmälningar, jämfört med 2018. I polisregionerna Nord och Väst var nedgången hela 26 procent. Polisregionerna Bergslagen och Öst hade däremot en negativ utveckling med fler anmälningar (+23 % resp. +5 %). I relation till folkmängd görs flest anmälningar i polisregion Syd.

Väskryckning
Väskryckning är ett relativt ovanligt brott i Sverige, men på sommaren ökar anmälningarna. Störst risk att drabbas är det i polisregionerna Stockholm, Öst och Väst.

Fickstöld
Fickstöld är ett av de vanligaste brotten, och på sommaren sker dessutom en ökning. 30 procent av alla anmälningar under året görs då. Risken att bli utsatt är klart störst i polisregion Stockholm. Förra sommaren hade polisregion fem gånger så många anmälningar i relation till folkmängd som polisregion Nord.

*Avser anmälningar där offret var 18 år eller äldre och obekant med gärningspersonen.