Lions Sverige och MSB skickar tält till Pakistan


Lions Sverige och MSB skickar tält till Pakistan. Tältaktiviteten Bring Quality to Life (BQtL) arbetar tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sedan 2004 genom att förse katastrofdrabbade männis...

Sverige donerar räddningstjänstmateriel till Ukraina


Sverige, genom MSB, donerar räddningstjänstmateriel till Ukraina. Donationen innehåller svensk räddningstjänstmateriel som är nödvändig för att kunna släcka stora bränder. Värdet på sändningen uppgår till 14,3 miljoner k...
En skola i Bovary, utanför Kiev, som har blivit förstörd av kriget. Foto: Save the children

Minst 1 888 skolor attackerade under de senaste 100 dagarna i krigets ...


Minst 1 888 skolor har attackerats under de senaste 100 dagarna i krigets Ukraina. – Att förstöra en skola är att förstöra barns framtid. Varje krig är ett krig mot barn, och när en av deras allra tryggaste platser – sko...