Foto: Försvarsmakten

Med stridsflyg och marina enheter har Sverige och Finland övat på att snabbt kunna genomföra gemensam sjömålsstrid och slå ut en angripare som rör sig på havet.

– Vid den här typen av övningar testar vi förmågan till taktisk ledning och nära samarbete mellan alla enheter, säger Fredrik Stålberg som är ställföreträdande chef för operationsledningen.

Övningen genomfördes i norra Östersjön och alla deltagande enheter utgick från sina ordinarie baser runt om i Sverige och Finland. Gemensam lägesbild och möjligheten att kunna dela detaljerad information i realtid var också en viktig del för att kunna lösa uppgiften.

– Resultatet blev enligt förväntan, det vill säga väldigt positivt. Vi visar att vi har både tempot och förmågan, att med kort förvarning genomföra en gemensam operation för att försvara våra länders suveränitet, säger Fredrik Stålberg.

Den gemensamt planerade övningen ligger inom ramen för det svensk-finska samarbetet och har varit planerad sedan en tid tillbaka.

– Samtidigt följer vi naturligtvis all övrig verksamhet som pågår i vårt närområde. Både i luften, till sjöss och på marken, säger Fredrik Stålberg.