Louise Öhrström, sjuksköterska, Therese Grant, sjuksköterska, Anna Lübking, läkare, Johan Theander, sektionschef och Malin Axelsson, områdeschef, hematologen vid Skånes universitetssjukvård, tog emot priset Diabasen.

Årets vinnare av Diabasen är verksamheten hematologi och verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik vid Skånes universitetssjukvård. Vinsten består av ett konsthantverk i diabas och 120 000 kronor.

Diabasen är Region Skånes pris för bästa förbättringsarbete inom den offentligt drivna vården och delas ut en gång om året. I år har konkurrensen om priset varit extra hård med 26 inkomna nomineringar, varav tre gick vidare till en slutlig bedömning. Den vinnande verksamheten har gjort att fler patienter med akut leukemi nu kan vårdas hemma. Den som är sjuk kan nu själv sköta sin cytostatikabehandling med hjälp av en mobil pump, med bibehållen patientsäkerhet.

– Patienterna överlag är väldigt nöjda, de upplever ett ökat välmående och förbättrad återhämtning och tycker att det är lättare att ta sig an de psykosociala påfrestningar som sjukdomen innebär, säger Louise Öhrström, sjuksköterska på hematologen, Skånes universitetssjukvård.

Tillsammans med kollegorna tog hon på torsdagen emot priset i samband med hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.

– Det känns fantastiskt att få uppskattning härifrån också – i vanliga fall får vi ju så mycket uppskattning från patienterna, säger Johan Theander, sektionschef på hematologen.

Patienten mer delaktig
Arbetet har lett till förbättrad livskvalitet för personer med akut leukemi, som nu i större omfattning kan vårdas i hemmet. Utöver alla fördelar för patienterna, har lösningarna lett till att kapacitet har frigjorts i vården.

Anna Mannfalk (M), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, var den som delade ut priset:

– Det är roligt att belöna ett förbättringsarbete som fokuserar på att förbättra behandlingsupplevelsen för en grupp patienter som är utsatta för svår sjukdom. Resultaten är imponerande för patienterna men även för medarbetarna.

– Ett viktigt förbättringsarbete med fokus på personcentrering, som utgår från individens behov och stärker patienternas egen förmåga att blir delaktig i sin behandling, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Två hederspristagare
I samband med ceremonin delades också två hederspriser på 10 000 kronor vardera ut. Årets två mottagare är:

  • Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, hudkliniken, verksamhetsområde Hud, Reproduktionsmedicin och Ögonsjukvård, Sus Malmö för ”Hudproblem hos individer som använder medicintekniska produkter”. Verksamheten har tagit fram en metodik med individanpassad diagnostik för att upptäcka nya allergener i medicintekniska produkter.
  • Verksamhetsområde Syn, hörsel och döv och verksamhetsområde habilitering, förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel för ”Det här är jag”, ett digitalt material som möjliggör att barnet på ett lekfullt sätt kan dela sin berättelse med behandlaren till exempel inför ett vårdbesök.

Fakta om Diabasen
Utmärkelsen Diabasen belönar systematiskt förbättringsarbete utifrån patientfokus, vård av hög medicinsk kvalitet och effektivt användande av tilldelade medel. Priset består av ett konsthantverk i diabas och en prissumma på 120 000 kronor till den vinnande verksamheten. Två hederspris på 10 000 kronor vardera delas också ut.

Motivering vinnare:
Utgångspunkten för detta arbete har varit att med stort mått av delaktighet och vilja att tänka nytt utifrån patientens livsvillkor, skapa lösningar som bättre möter patienternas individuella behov. Arbetet har lett till förbättrad livskvalitet för patienter med akut leukemi som nu i större omfattning kan vårdas i hemmet och själv sköta sin cytostatikabehandling, detta med bibehållen patientsäkerhet. Utöver alla de fördelar för patienterna som lösningarna erbjuder har en betydande mängd vårdkapacitet frigjorts, vilket kan ses som en bonus i sammanhanget.