Uddevallas nya brandstation kommer att stå klar i höst. Nu pågår ett intensivt arbete med invändiga installationer och utvändiga markarbeten. Samtidigt byggs det Sverigeunika multiövningshuset upp, där räddningstjänsten kan öva på att släcka olika slags bränder i olika miljöer.

Insatsledare Magnus Lagrell från Räddningstjänsten Mitt Boshulän och projektledare Birgitta Andersson framför bygget av räddningstjänstens unika övningshus.

– Vi följer tidplanen och håller budget för bygget av brandstationen, alla arbetar proaktivt för att allt ska bli klart i tid, säger Birgitta Andersson, projektledare för brandstationsbygget på Uddevalla kommun.

Uddevallas nya brandstation byggs i ett nära samarbete mellan Serneke, Uddevalla kommun och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Brandstationen kommer att börja användas i skarpt läge i september.

Så långt har arbetet med brandstationen kommit

Just nu pågår ett arbete med invändiga installationer av olika slag, målning och golvläggning är klart och dörrar är installerade. Ventilation och VVS är i stort sett klart.

  • Vagnhallen är klar
  • Tvätthallar och verkstäder är klara, några installationer återstår
  • Logement är klara
  • Administrativa lokalerna är klara
  • Larm/omklädningsrum klara, återstår skåp
  • Installation av el pågår
  • Inventarier/möblering av brandstationen sker efter sommaren

Alldeles utanför brandstationen byggs just nu yttre förråd för material, carport med plats för 10 stationsbilar (personbilar) och miljöhus. Ett 42 meter högt kommunikationstorn har kommit på plats. Utvändigt pågår även markarbeten, asfaltering och plattläggning genomförs under våren.

Sverigeunikt multihus byggs upp

Räddningstjänstens övningsområde ligger närmast riksväg 44. Där byggs nu det första nyproducerade övningshuset i betong med gasol som värmekälla. I huset kommer det att finnas 6 stycken moduler som kan användas vid brandsläckning. Räddningstjänsten kommer att kunna använda rökmaskiner samtidigt som gasolmodulerna, allt för att efterlikna verkliga förhållanden vid rumsbrand. Gasolen och röken är rena. Det innebär att inga farliga biprodukter kommer att släppas ut vid övningarna.

Övningshuset blir ett specialdesignat multihus där brandmännen kan träna på inomhusbränder, soteld, båtbränder, varma och kalla rökövningar, samt träna på räddningsinsatser i brunnar eller andra trånga utrymmen.

”Vi är väldigt stolta”

– Vi är väldigt stolta över det första nybyggda övningshuset i landet med gasoleld, här i vårt multihus har vi kunnat påverka utformningen precis så som vi vill ha det, säger Magnus Lagrell, insatsledare och projektledare Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Stommen är rest till själva multihuset, huset ska stå klart i månadsskiftet oktober/november. Planerna för det nya övningshuset har redan väckt mycket intresse från räddningspersonal i andra delar av landet och flera studiebesök planeras.

På övningsområdet byggs också ett lektionshus, som nu har tätt hus, samt en klippgård med betongplatta där räddningstjänsten kan öva på att ta loss personer ur krockade fordon.