På måndag drar Beredskapsveckan igång, den landsomfattande satsningen för att stärka vår beredskap för kriser och krig. En majoritet av landets kommuner, flera statliga myndigheter, företag och ideella organisationer kommer att engagera sig och på olika sätt lyfta temat Öva!

Under Beredskapsveckan passar flera kommuner på att öva olika kommunala verksamheter, som att snabbt kunna ställa iordning samlingslokaler med grundläggande service till kommuninvånarna, så kallade trygghetspunkter, laga skollunch utan el och dela ut lokala krisbroschyrer.

Många kommuner samarbetar också med Frivilliga försvarsorganisationer för att genomföra olika aktiviteter riktade till kommuninvånarna. Engagemanget är omfattande och kreativiteten stor för att på olika sätt lyfta beredskapen för kriser och krig och vikten av att öva.

– Det är glädjande att intresset för Beredskapsveckan ökar, och särskilt viktigt mot bakgrund av omvärldsläget. Jag vill verkligen understryka betydelsen av årets tema. Vi kan ju inte förbereda oss för varje specifik situation, oavsett kris eller krig så går det fort, men alla kan stärka sin förmåga genom att öva. Ju fler som deltar och som passar på att prata beredskap med invånarna, desto starkare förmåga bygger vi tillsammans, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

För första gången sedan Beredskapsveckan startade har MSB i år fokus på betydelsen av att även privatpersoner och hushåll övar. Genom att öva på vissa grundläggande färdigheter som att laga mat utan el, blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap. Att uppmuntra till övning är också ett sätt att få människor att gå från tanke till handling. Många förstår vikten av en god egenberedskap, men fler behöver ta det sista praktiska steget.

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott, msb.se/hemberedskap

Om Beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, den 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i beredskapen för kriser och krig.

På den här sidan kan du hitta exempel på kommunala aktiviteter under Beredskapsveckan.