Kategori: Alingsås

Stampens kvarn i Alingsås blir byggnadsminne

Stampens kvarn har ett högt lokalhistoriskt värde och är mycket betydelsefull. Kvarnen bidrar i stor utsträckning till förståelsen för Alingsås stads industriella utveckling och blir nu byggnadsminne. Stampens kvarn har höga…

​Hyror till förhandling i Alingsås

Kommunägda Alingsåshem har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,5 procent från den 1 januari 2019. Bolaget hänvisar till behov av kostnadstäckning…