Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild

Parter överens om nya hyror för Bollebo


Hyresgästföreningen har enats med Bollebygds allmännytta, Bollebo, om nya hyror. Bolaget hade yrkat på en höjning på 1,49 procent på grund av taxe- och kostnadsökningar, men efter förhandling har parterna kommit överens ...
Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivfoto

Bollebygds hyresbostäder vill höja hyran


Bollebygds hyresbostäder, allmännyttan i Bollebygd, vill höja hyrorna med 1,49 procent från den 1 mars. Stiftelsen hänvisar i sitt yrkande till ökade kostnader efter kommunens beslut att höja taxan för vatten- och avlopp...
Ett nytt bostadsområde i Bergadalen i Bollebygd ska byggas. För att skapa ett naturskönt område planerar man att an­lägga en damm som ansluter till Nolån.

Norconsult återställer bäck i Bollebygd


Skräddaregården Erikstorp AB beslutade om att anlägga en damm, vilket Läns­styrelsen godkände, i samband med att man bygger ett nytt bostadsområde i Bergadalen, Bollebygd. Totalt grävde man ut cirka 7000 kvm jordmassor f...

Bollebo vill höja hyran


Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder vill höja hyran för sina hyresgäster med 2,1 procent från och med den 1 februari 2016. Bolaget hänvisar i sitt yrkande till ökade kostnader för vatten, el och underhåll. Det är ändå et...

Bollebygds kommun först i Norden med ny molnlösning


Bollebygds kommun har under sommaren och hösten, som första kommun i Norden, implementerat en helt molnbaserad nätinfrastruktur i större skala. Den nya lösningen, som baseras på Cisco Meraki, har levererats av Cygate. Bo...