Kami Timothy Petersen, ledamot i regionfullmäktige för MP, och Mätta Ivarsson, gruppledare för MP i Region Skåne och ledamot i regionfullmäktige.

Miljöpartiet är starkt kritiska till att debatten om de globala klimatförändringarna tystades ner i regionfullmäktige idag. När oppositionen lyfte vikten av att Region Skånes miljöredovisning och miljö- och klimatarbete ses i ljuset av de klimatkatastrofer som sker i världen avbröt regionfullmäktiges ordförande talarna med beskedet att det som sker i omvärlden inte får tas upp.

På dagens sammanträde tog regionfullmäktige beslut om Region Skånes miljöredovisning för 2022. Miljöredovisningen visar att utvecklingen går åt fel håll på flera punkter: utsläppen från Region Skånes flygresor är nu högre än innan pandemin, de totala koldioxidutsläppen har ökar istället för att minska och andelen ekologiska livsmedel har störtdykt.

Oppositionen lyfte i debatten hur viktigt Region Skånes klimatarbete är i ljuset av de klimatkatastrofer som sker runt om i världen. Fullmäktiges moderata ordförande avbröt då talarna och krävde att talarna inte nämner det som sker runt om i världen.

– Det är oerhört provocerande att debatten tystas på det här sättet. Siffrorna i miljöredovisningen är nattsvarta. Region Skånes miljö- och klimatarbete går åt fel håll. Det påverkar så klart inte bara oss i Skåne. Region Skånes miljö- och klimatarbete måste kunna sättas i ett globalt sammanhang utan att talarna tystas, säger Kami Timothy Petersen, ledamot för Miljöpartiet i regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden.

– Det är helt absurt att regionfullmäktige inte får nämna de klimatkatastrofer som sker både i Sverige och runt om i världen. Självklart måste Region Skånes miljö- och klimatarbete ses i ljuset av det som sker runt omkring oss, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i regionfullmäktige.

Med tanke på att Region Skånes utsläpp ökar yrkade Miljöpartiet på sammanträdet att fullmäktige skulle uppdra åt samtliga nämnden och styrelser att vidta nödvändiga åtgärder för att hamna i linje med de utsläppsminskningar som krävs för att Skånes antagna klimat- och miljömål ska nås.

Yrkandet röstades ner av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.