Borås Stad blir allt bättre på att ge snabba svar på e-post, men är något sämre på att erbjuda förskoleplats på önskat datum. Detta är några av de resultat som i dag presenteras i SKL:s årliga undersökning Kommunens kvalitet i korthet. 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför undersökningen Kommunens kvalitet i korthet där flertalet av Sveriges kommuner jämför sig med varandra inom olika områden, så som tillgänglighet, trygghet och delaktighet. Jämfört med tidigare år har Borås Stad både förbättrat och försämrat sitt resultat. Ett område som visar ett försämrat resultat är handläggningstiden för ansökan om ekonomiskt bistånd. Här har Borås Stad redan satt in åtgärder. Eftersom det råder brist på socionomer har man fått hitta andra lösningar.
– För att korta handläggningstiderna har vi rekryterat andra yrkesgruppen som avlastar socialsekreterarna deras enklare arbetsuppgifter. Det gör att socialsekreterarna kan arbeta med fler ärenden. Vi ser redan nu en effekt av detta och handläggningstiderna har kortats och ligger nära riksgenomsnittet, kommenterar Lena Palmén (S), kommunalråd i Borås Stad.

Ett annat område som undersökningen har gjort mätningar på är erbjudande av plats i förskola på önskat datum. Den genomsnittliga väntetiden efter önskat datum är strax över två veckor.
– Barngrupperna har minskat på våra förskolor, vilket är glädjande. Men väntetiden på önskad plats har ökat något och även här har vi redan satt in åtgärder. För att möta föräldrarnas önskemål har flera nya förskolor öppnats och ännu fler planeras under de närmaste åren, berättar Lena Palmén.

Områden i undersökningen som har förbättrats handlar bland annat om snabba svar. Undersökningen visar att medarbetare har blivit allt bättre på att snabbt ge svar på e-post. Borås Stads ambition är att alla som skickar e-post till kommunen ska få ett snabbt svar. Här pågår ett förbättringsarbete med syfte att få ännu tydligare rutiner för hantering av e-post.