Under hösten 2022 genomfördes en stor enkätundersökning, på uppdrag av Bostäder i Borås, på Hässleholmen som frågade om boendemiljö, trivsel och uppväxtvillkor. Hela 4103 hässlebor engagerade sig, vilket motsvarar 55% av de boende i området. Antalet svarande är unikt i Sverige och resultaten har legat till grund för de förändringar som gjorts och planeras för i området.

Resultatet från enkäten sammanställer hässlebornas drömmar, åsikter och önskningar, säger Genc Avdiu, tf områdesutvecklingschef. Med det som grund kan vi fortsätta jobbar med rätt saker för att tillsammans skapa ett attraktivare, tryggare och trivsammare Hässleholmen.

Hässlebornas delaktighet ligger till grund för arbetet och det har varit viktigt att jobba tillsammans med staden, föreningar, polisen och andra samhällsaktörer. En stor del av kraften som driver förändring är hässleborna själva och bostadsbolaget nu vill hylla och lyfta dessa eldsjälar genom kampanjen Tusen tack Hässle.

Kampanjen presenterar åtta av Hässleholmens mest engagerade och dedikerade invånare. Eldsjälarnas insatser och brinnande engagemang är en viktig del av den positiva utvecklingen på Hässleholmen. Personerna är porträtterade av fotografen Mats Alfredsson vars bilder nu sätts upp på åtta olika fasader runt om på området. Bilderna i kampanjen blir en påminnelse om vilket arbete som gjorts och vikten av gemensamma krafter.

Tusen tack Hässle-kampanjen är ett sätt för oss att visa vår uppskattning till de fantastiska människor som dagligen bidrar till att göra Hässleholmen till en ännu bättre plats att bo och leva på. Vi vet att detta är ett ständigt pågående arbete och att det tar tid men vi har bestämt oss för att det går, säger Sophia Jonsson, marknads- och kommunikationschef på Bostäder i Borås.

I samband med att veporna sätts upp i området öppnar bostadsbolaget upp ännu fler möjligheter till att göra sina önskemål hörda via sin webbplats. På webbplatsen framgår vad som gjorts på Hässleholmen sedan hösten 2022 och bjuder in till att fortsätta utveckla alla Borås områden tillsammans. Ambitionen är att skapa en kultur av medskapande där varje röst hörs och varje dröm har potentialen att förverkligas.

Läs mer om eldsjälarna HÄR