Hur kan den sociala barn- och ungdomsvården stärkas i Sjuhäradskommunerna, så att den på bästa sätt ger skydd och stöd till barn och unga? Det vill FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund diskutera med förtroendevalda och ledande tjänstemän, som bjuds in till upptaktsmöte 21 januari. På plats finns även regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve samt Kjerstin Bergman och Åsa Furén-Thulin, SKL.

Medier har på senare år beskrivit en socialtjänst i kris som lett till att en del barn farit illa. Att barn och unga får det stöd och skydd de behöver är en angelägen uppgift för den sociala barn- och ungdomsvården, och regeringens nationella samordnare har i uppdrag att driva på utvecklingen av denna.

Samordnarens uppdrag bedrivs i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. SKL har utarbetat en handlingsplan kring utvecklingen av den sociala barn- och ungdomsvården, och arbetar för att alla landets kommuner ska ta fram egna regionala utvecklingsplaner med utgångspunkt från denna.

Initiativet till upptaktsmötet kommer från FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som vill få igång ett konstruktivt samtal och en kraftsamling för att stärka utvecklingsarbetet och lösa krisen i ett långsiktigt perspektiv.

En riktad inbjudan har därför gått ut till förtroendevalda och ledande tjänstemän i Sjuhärads-kommunerna, liksom till forskningsledare inom berörda områden.