Författare: Pierre Jönsson Ågren

Hot mot Viskastrandsgymnasiet

Viskastrandsgymnasiet har under tisdagen mottagit ett hot. Skolan utrymdes och kontakt togs med polis och Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). Deras bedömning är att det inte är ett akut…

Medskapande konstprojekt på Särlaskolan

Saadia Hussain. Foto: Helena Wikström Särlaskolan i Borås genomgår just nu en stor renovering och ombyggnation. Konstnären Saadia Hussain har i samband med detta anlitats för att genomföra ett medskapande…