Pernilla Wetterskog, lokalpolisområdeschef, och Ulf Olsson, kommunalråd, undertecknar den nya samverkansöverenskommelsen.

I måndags undertecknade Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås, och Pernilla Wetterskog, lokalpolisområdeschef i Borås, en ny samverkansöverenskommelse. Syftet med samverkan är att gemensamt verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet.

Vi har ett gemensamt ansvar för att Borås är en trygg och säker kommun att bo, arbeta och vistas i. Tillsammans ska vi använda våra resurser för att bland annat skapa trygga offentliga miljöer och förebygga ogynnsam utveckling hos barn och unga i riskzon för problemutveckling, säger Ulf Olsson.

Överenskommelsen gäller från den 10 juni 2024 och tillsvidare. Syftet är att skapa förutsättningar för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det övergripande målet är att minska brottsligheten och öka boråsarnas trygghet.

Samverkansöverenskommelsen bygger på gemensamma kraftsamlingar inom följande områden:Förebygga ogynnsam utveckling hos barn och unga i riskzon för problemutveckling.Skapa trygga offentliga miljöer.

Gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst.För varje område finns ett antal punkter där Borås Stad och Lokalpolisområde Borås förbinder sig att göra olika saker. Ett exempel på en sådan punkt är att båda parter förbinder sig att påbörja det förebyggande arbetet mot parallella samhällsstrukturer. Åtgärderna är effektiva för att minska brottsligheten vilket leder till att färre boråsare utsätts för brott och att tryggheten ökar.

Vi har en god samverkan mellan lokalpolisområdet och kommen sedan länge. Därför känns det bra att vi har en ny överenskommelse som siktar på framåt. Polismyndigheten är beroende av en god samverkan med kommunen, säger Pernilla Wetterskog, lokalpolisområdeschef i Borås.