Ericssons koncernledning meddelade i dag att de planerar att dra ner omkring 3 000 tjänster i Sverige, varav cirka 1 000 inom produktion. Företaget aviserar att det innebär betydande neddragningar i verksamheterna i bland annat Borås.

– Det är ett mycket tufft besked för alla anställda och för Boråsregionen. Företaget är en av våra största arbetsgivare och vi utgår ifrån att Ericsson tar sitt arbetsgivaransvar i omställningsprocessen, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Kommunledningen har en fortlöpande dialog med regeringen sedan två veckor tillbaka. Borås Stad har också agerat genom att ta kontakt med Arbetsförmedlingen, regionen och andra aktörer som kan bidra med stöd i en sådan här situation.

Totalt sett, med underleverantörer med flera, kan minst tusen personer i Boråsregionen beröras beroende på varslets omfattning.

Ulf Olsson framhåller vikten av nationellt stöd och kommer bland annat att träffa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– I nuläget är det viktigt att koncentrera sig på situationen för de anställda. Samtidigt måste vi hantera de mer långsiktiga frågorna för Borås, där kommunen tillsammans med staten och regionen får diskutera åtgärder, säger Ulf Olsson.