I ett utvecklingsprojekt initierat av Trafikverket har nya alternativa beläggningskonstruktioner färdigställts av Peab på en nybyggd del av riksväg 40. Längs en 2 km lång sträcka öster om Ulricehamn kommer nu fyra olika provsträckor samt en referenssträcka att utvärderas och jämföras mot varandra.

Syftet är att öka kunskapen om hur nya högpresterande bindemedel i asfalt kan förbättra ekonomin och livslängden av vägar. I provsträckorna finns både traditionella samt modifierade bindemedel, som genom förbättrade deformations- och utmattningsegenskaper har potential att reducera den totala kostnaden för vägkonstruktioner.

Gemensamt för de fyra provsträckorna är att de har byggts med 50 mm reducerad beläggningstjocklek jämfört mot referenssträckan. Ett noggrant utförande av Peab Anläggning och Peab Asfalt samt tester i laboratorier har nu lagt grunden i utvecklingsprojektet som till största delen finansieras av SBUF och Trafikverket.

Bakgrund

– Torsten Nordgren från Trafikverket har varit drivande av projektet. Hösten 2013 bjöd han in branschen till ett möte för att undersöka om det fanns lämpliga objekt för att kunna utvärdera och jämföra prestandan av högpresterande material. Idén till projektet kom ursprungligen från gummi- och högmodifierad polymerasfalts potential att reducera tjocklekar av beläggningar. I USA har flera verkliga projekt med gummi visat att tjockleken kan reduceras rejält trots att det inte har kunnat förklaras via styvhetsmodulmätningar, säger Torsten.

– Grundtanken är att kunna bygga effektivare med bättre material, antingen genom reducerad tjocklek eller genom en förlängd livslängd, säger Torsten vidare. Ett långsiktigt mål är att kunna minska totalkostnaden av vägbyggen genom att öka kunskapen om hur vi kan utnyttja material med förbättrade egenskaper.

I dagens läge är dimensioneringsverktygen låsta till traditionella material vilket ofta leder till konservativa konstruktioner, säger Peter Gustafsson, Teknisk support på Peab Asfalt. Av de föreslagna objekten från mötet var slutligen riksväg 40 lämpligast att utföra provytor på. Dock så ligger provsträckan i en uppförsbacke vilket medför speciella utmaningar i vissa uppföljningsmoment. Därför ses detta projekt som en förstudie där den erhållna erfarenheten och materialkännedomen är av stor vikt inför kommande liknande projekt.

Utförande

– Den 2 km långa sträckan i riktning österut från Ulricehamn startar med en referenskonstruktion bestående av en 19 cm tjock beläggning. I de efterföljande fyra konstruktionstyperna (1. Traditionella omodifierade bitumen, 2. Hårt omodifierat bitumen, 3. Polymermodifierade bitumen, 4. Högmodifierade polymermodifierade bitumen) har beläggningens tjocklek reducerats med ett lager till 14 cm för att möjliggöra tydliga resultat inom en överskådlig framtid.

Peab Anläggning har genom att utföra en noggrann justering av tjockleken i det obundna förstärkningslagret lagt grunden till att rätt beläggningstjocklek har uppnåtts i samtliga sträckor. Polymerbindemedlen till projektet har utvecklats och tillverkats av Peab Asfalt samt av Pankas A/S. Arbetet med att utföra hela sträckan med flera olika beläggningstyper har ställt stora krav på alla inblandade för att lösa den komplicerade logistiken under utförandet. Peter Gustafsson och Görgen Karlingsjö som tillsammans med Peab Anläggning och Peab Asfalt har samordnat projektet inför utförandet har sett ett samarbetslyft inom Peab tack vare komplexiteten i projektet.

– Det har krävts ett stort intresse och engagemang från alla parter för att få till ett projekt som detta, säger Peter. Håkan Häggström, Arbetschef på Peab Asfalt och ansvarig för beläggningen i projektet har samordnat den mycket viktiga uppgiften med att få de olika beläggningstyperna på rätt plats. Det har varit roligt att se allas engagemang vid utförandet och alla som har deltagit i projektet ska känna sig stolta över insatsen. Genom att vara med i den här typen av projekt är man också med och leder utvecklingen i branschen, säger Håkan.

Att vi på Peab är delaktiga i ett utvecklingsprojekt gällande beläggningsarbeten ser vi som positivt för framtiden. Vi i Peab Anläggning gemensamt med Peab Asfalt skaffar oss kunskaper och erfarenheter som kan användas till framtida vägprojekt. Det kommer förhoppningsvis att medföra att vi kan erbjuda alternativa lösningar, samt konkurrenskraftiga anbud på totalentreprenader som vi ser ökar kraftigt, inte minst hos Trafikverket, säger Tobias Asplund, Platschef på Peab Anläggning.