Nästan 2,4 miljarder kronor – så mycket bidrag har kommuner och ägare till fristående skolor sökt i lågstadiesatsningen. Skolverket har nästan två miljarder att fördela så intresset för bidraget är betydligt större än vad pengarna räcker till. En sammanställning visar att kommuner och ägare till fristående skolor har sökt bidrag för att kunna anställa 3 200 lärare, speciallärare och förskollärare.

– Söktrycket visar att de upplever ett behov av att anställa mer personal i de lägre årskurserna. Nu står de inför den stora utmaningen att rekrytera behöriga lärare. Redan idag är bristen på lärare stor, säger Anders Palm, enhetschef på Skolverket.

Nästan alla kommuner har sökt
284 av landets 290 kommuner har sökt bidrag i lågstadiesatsningen. 266 ansökningar kommer från ägare till fristående skolor. Tillsammans har de ansökt om bidrag till förstärkning av 2 150 heltidstjänster för lärare, 390 förskollärare och 630 speciallärare. De har också ansökt om bidrag till att anställa fritidspedagoger, specialpedagoger och icke pedagogisk personal som till exempel administratörer. Vissa har även ansökt om bidrag till andra insatser för att minska klassernas storlek och öka lärarnas tid med eleverna.

Så görs urvalet
Varje kommun och ägare till fristående skolor har inför att de ska ansöka fått veta hur stort bidragsbelopp de har möjlighet att få, en så kallad ram. Många har sökt för hela sina ram men en del har också sökt mer, vilket är tillåtet enligt regeringens regler. Knappt 1,9 miljarder kommer Skolverket fördela utifrån kommunernas och skolägarnas ramar. De drygt 100 miljoner som återstår kommer att fördelas mellan de som sökt för mer än sin ram. Kommuner och skolor i kommuner med många elever som inte var behöriga till gymnasieskolan ska då prioriteras.

– Nu i oktober beslutar vi hur mycket pengar kommuner och fristående skolor får. Pengarna betalar vi sedan ut i december. Under nästa år följer vi upp så att pengarna har använts på rätt sätt, säger Anders Palm.

Ansökt belopp i SEK

ALINGSÅS KOMMUN, 8 186 314
BOLLEBYGDS KOMMUN, 1 750 000
BORÅS KOMMUN, 20 905 480
HERRLJUNGA KOMMUN, 1 838 160
MARKS KOMMUN, 10 375 000
SVENLJUNGA KOMMUN, 2 019 723
TRANEMO KOMMUN, 2 576 500
ULRICEHAMNS KOMMUN, 4 575 756
VÅRGÅRDA KOMMUN, 2 750 000