Gråsiska. Foto: Kent-Ove-Hvass

När ungefär en tredjedel av rapporterna i den stora fågelräkningen Vinterfåglar inpå knuten kommit in, ser det just nu ut som vanligt på topplistan. Talgoxen är talrikast, följd av blåmesen. Men därefter kommer domherren. Domherren har de senaste tio åren ökat i antal i denna räkning, något som gläder många fågelmatare. Den är nämligen den klart populäraste av gästerna vid fågelmatningarna. Den positiva trenden återspeglas också i de årliga inventeringar som Svensk fågeltaxering gör. Det är 19:e året som BirdLife Sverige med hjälp av svenska folket genomför denna stora fågelräkning.

Närmare 20 000 hushåll deltar i räkningen som i år har gynnats av fint vinterväder i stora delar av landet.I år finns även en invasionsfågel högt upp på topplistan. Det är den lilla gråsiskan som just nu ligger på femte plats. Med begreppet invasionsfågel avses fåglar som vissa år är talrika men som andra år lyser med sin frånvaro.

Anledningen till det oregelbundna uppträdandet hos invasionsfåglar är att de vintertid är beroende av en viss föda. I gråsiskans fall är det björkfrön.Nu väntar vi på ytterligare 12 000 rapporter eller kanske ännu fler, kan dessa kvarvarande rapporter förändra topp fem? Räkningen pågår fram till måndag kväll för att skolor och förskolor ska kunna medverka. Under måndagskvällen räknar vi med att kunna sända ut regionala sammanställningar. Slutresultatet på den stora vinterfågelräkningen presenteras i början på vecka sex.