Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild

Allmännyttiga bostadsbolaget Bostäder i Borås har tillsammans med Hyresgästföreningen enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 5,25% för 2024. Eftersom parterna nått en överenskommelse i tid, kommer hyreshöjningen på hyresavin som gäller för februari månads hyra. Det blir därmed ingen retroaktiv höjning, som det kunde ha blivit om överenskommelsen dragit ut på tiden.- Vi har full förståelse för att det råder ett tufft ekonomiskt läge just nu, säger Madelen Svensson, ekonomichef på Bostäder i Borås. Vi strävar efter en rättvis balans i hur stor del av våra kostnadsökningar som hyresgästerna ska vara med och bära. Totalt ligger våra kostnadsökningar på drygt 12%, vilket innebär att majoriteten av ökningen hamnar hos oss. Men det krävs en rimlig hyresreglering varje år för att vi ska kunna fortsätta satsa på ett hållbart underhåll och ha en fungerade förvaltning för våra hyresgästerFörhandlingarna utgick från Hyresgästföreningens, Fastighetsägarnas och Sveriges Allmännyttas så kallade trepartsöverenskommelse. Målet med överenskommelsen är att upprätthålla rimliga hyresnivåer, samtidigt som man räknar med de faktiska kostnadsökningarna och behoven hos både hyresgäster och fastighetsägare. Modellen innebär att man ska ta hänsyn till taxebundna avgifter, förvaltning och underhåll, räntekostnader, BNP och inflation under en treårsperiod när man bestämmer hyran.- Hyresintäkter är vår enda intäkt, då vi som fristående bolag inte finansieras av skattemedel, säger Madelen Svensson. Därför är det viktigt att hyresutvecklingen följer den övriga ekonomiska utvecklingen i landet och lokalt. I hyresförhandlingarna har vi haft som mål att agera i våra hyresgästers intresse, samtidigt som vi ska hantera företagets finanser på ett ansvarsfullt sätt.

    Nu pågår arbetet med att fördela hyresjusteringarna över de olika fastigheterna. De justerade hyresnivåerna kommer att träda i kraft den 1 februari 2024.