I veckan föddes en liten visentkalv i Borås Djurpark. Kalven har fått namnet Bonnie. Hittills rapporteras allt gått bra och kalven går nu tillsammans med sin mamma i visenthagen.

Visenter är Europas, till vikten sett, största landlevande däggdjur. De vilda visenterna i Europa utrotades praktiskt taget helt under 1920-talet. Kvar fanns endast ett 50-tal djur i olika djurparker. Dessa individer har använts för att återuppbygga den vilda populationen i Europa. Hotkategorin har i praktiken flyttats från ”Utdöd i det vilda” till ”Sårbar”, alltså en klar förbättring.

Säsongen på Borås Djurpark är nu i full gång och våra besökare kan redan nu se den lilla kalven tillsammans med övriga visenter ute i anläggningen.