Borås Stads satsningar på förskolan ger resultat. Tack vare ett grundligt kvalitetsarbete och ekonomiska satsningar så har bland annat personaltätheten ökat.

– Vi har sedan 2012 satsat allt mer på förskolan för att öka kvaliteten. Våra ekonomiska extrasatsningar har fått genomslag i personaltätheten och vi har kommit till rätta med de brister i planeringstid för förskollärare som tidigare funnits. Detta är väldigt glädjande, kommenterar Lena Palmén (S), kommunalråd.

De senaste fyra åren har förskolornas personaltäthet förbättrats avsevärt. Personaltätheten är nu 5,62 barn per personal i förskolan jämfört med 6,4 barn per personal år 2012. Borås Stad närmar sig riksgenomsnittet som ligger på 5,2.

Vad gäller den pedagogiska planeringstiden så har idag 74 av stadens 88 förskolor minst fem timmar planeringstid per förskollärare i veckan och resterande förskolor har minst fyra timmar.

– Satsningarna syftar också till att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver och att säkerställa utvärderingen av verksamheten. Nu är vi på rätt väg, säger Malin Carlsson (S), ordförande i Stadsdelsnämnden Norr.

Ekonomiska satsningar på förskolan:

2014 tillfördes 20 miljoner kronor extra till budget
2015 tillfördes 12 miljoner kronor extra till budget
2016 tillfördes 15 miljoner kronor extra till budget