De tre stadsdelsnämnderna avskaffas från och med årsskiftet 2016/17. Fyra nya nämnder bildas: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. Det slutgiltiga beslutet om den nya organisationen tas av Kommunfullmäktige den 17 mars.
.

– Vi vill ge den bästa och mest effektiva servicen till kommuninvånarna. Borås Stads blivande organisation med facknämnder ger oss rätt förutsättningar för detta, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Från och med 1 januari 2017 ersätter de nya nämnderna de nuvarande stadsdelsnämnderna. Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden tar ansvar för de flesta av de verksamheter som i dag ligger på stadsdelarna. Vissa av stadsdelarnas verksamheter flyttar dock till existerande nämnder, exempelvis kommer stadsdelsbiblioteken att tillhöra Kulturnämnden.

– Var man än bor i Borås har man rätt till likvärdig och rättvis service. Därför föreslog vi i budgeten för 2015 att vi ska avskaffa stadsdelsnämnderna och inrätta facknämnder, säger Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

De flesta av kommunens invånare kommer inte att märka av omorganisationen. Skolan, äldreomsorgen och andra verksamheter kommer pågå som vanligt. Dock blir det vissa märkbara förändringar från 2017, då invånarna till exempel inte längre kan besöka stadsdelskontoren.

HÄR kan du ta del av förslaget till ny nämndorganisation i sin helhet.