Foto: Numen for Use

Designkollektivet Numen/For Use arbetar gränsöverskridande med design, scenografi och arkitektur. De är särskilt kända för stora, intrikata installationer som besökare kan ta del av fysiskt genom att klättra in i, kravla igenom eller gömma sig inuti. I utställningen på Textilmuseet kommer den interaktiva installationen Tube att visas för första gången i Norden. Verket är utformat som tunnlar av nät där besökare bjuds in att klättra en slinga och uppleva rummet på ett helt nytt sätt.

Tube visades första gången 2015 i Österrike och har sedan satts upp på ytterligare 6 platser runtom i Europa. Installationen är ett mellanting mellan konst och design – en slags ”social skulptur” i form av ett gigantiskt spindelnät som sträcker ut sig i alla riktningar, cirklar kring pelarna och bryter av rummets raka linjer med oregelbundna diagonaler.

Tube på Textilmuseet 1 april – 27 augusti 2023
Liksom alla verk av Numen / For Use platsanpassas installationen till rummet och på Textilmuseet kommer den att utformas som två tunnlar på 48 respektive 74 meter. Materialet är säkerhetsnät av rep i polypropylen som har sytts ihop för hand till tunnelformationen. Säkerheten är viktig och konstruktionen är noga beräknad för att 5 personer i taget kan klättra i varje tunnel.

Repen som nätet hänger i gör att det svänger och rör sig när besökarna tillsammans rör sig genom den vindlande formen. Genomsiktligheten skapar en känsla av att sväva fritt, men även en spänning mellan tryggheten i att vara omsluten av det stödjande nätet och faran i att befinna sig på en svindlande höjd. Museichef Ulrika Kullenberg berättar:

– I den här utställningen finns inget ”rör ej”. Istället inbjuds besökarna att interagera både med varandra och med installationen genom en taktil upplevelse för både kropp och sinne. Tube understryker hur vi alla är både besökare och aktörer samtidigt i det offentliga rummet. Genom att träda in i verket medverkar besökarna till att väcka installationen till liv.

Numen/For Use är en kollaborativ designstudio baserade i Wien och Zagreb bestående av de tre industridesignerna Sven Jonke, Christoph Katzler och Nikola Radeljković. Från att i slutet av 1990-talet ha fokuserat på funktionell och avskalad möbeldesign har trion kommit att arbeta alltmer konstnärligt och konceptuellt. De har gjort scenografi för teatrar runtom i Europa, större totaldesignprojekt, samt experimentella verk i gränslandet mellan konst och design som ofta består av enkla material som tejp, rep, nät och mattor. Numen/For Use har vunnit flera internationella priser för både sin industridesign och scenografi och har medverkat i en mängd utställningar i Europa, Amerika och Asien. I Sverige har de tidigare ställt ut installationen Tape på Färgfabriken 2012, Örebro Open Art 2013 och i Wanås 2022.