Foto: Pierre Jönsson Ågren /Arkivbild

Hyresförhandlingarna mellan det allmännyttiga fastighetsbolaget Bostäder i Borås och hyresgästföreningen är avslutade. Parterna har enats om en genomsnittlig höjning på 4,3 procent, en procentsats som kommer variera beroende på bostädernas standard och utformande.

-Ekonomiskt är det en besvärlig situation med den höga inflationstakten och världslägets inverkan på energipriserna och höjda räntor. Detta leder till tuffa tider för både privatpersoner och företag, säger Anna Hallkvist, ekonomichef på Bostäder i Borås. Vår uppgift är att ta ansvar för bolagets ekonomi och samtidigt verka för våra hyresgästers bästa. Det visade vi redan när vi gick in i förhandlingarna, då vi la ett lägre förslag på hyreshöjning än många andra fastighetsägare.

Den här höjningen kommer inte täcka de kostnadsökningar vi ser framför oss, men den kommer ändå att bli kännbar för många av våra hyresgäster. Det är en svår balansgång. Hyresintäkterna är vårt enda sätt att skapa förutsättningar för vår verksamhet, avslutar Anna Hallkvist.

Nu återstår det att fördela den genomsnittliga hyreshöjningen på bolagets olika hyresobjekt. De nya hyrorna träder i kraft från och med 1 februari 2023.