Inför fullmäktiges möte i Borås den 18-19 november genomför Hyresgästföreningen en manifestation när ledamöterna samlas den första sammanträdesdagen. De finns på plats vid entrén till Fullmäktigehuset på Åsbogatan från kl 08:00.

Vi vill med vår manifestation förmå ledamöterna besluta

* Ta tillbaka uppdraget till AB Bostäders styrelse att sälja ut delar av bolagets fastighetsbestånd.

* Avyttring av fastighetsbestånd i enlighet med av AB Bostäder i Borås upprättat förslag avslås.

* Ge AB Bostäder i uppdrag att fullfölja och öka sina planer på nybyggnation med sikte på rimliga hyror.

Vi vill med manifestationen påminna om politikernas ansvar och ge dem förutsättningar för att i debatten belysa frågor som hänger ihop med detta innan de tar sitt beslut.

Vi ser med oro påföljande:

Ett allmännyttigt bostadsbolag som kommunen äger finns till för kommunens invånare. Politikerna kan bestämma att bolaget ska vara med och göra ett bostadsområde bättre. Ett privat bolag har som mål att gå med högsta möjliga vinst. Bolagsledningen bestämmer om man ska vara med och betala för att göra bostadsområdet bättre.

Politiker kan också bestämma att alla ska ha rätt att hyra. De kan påverka kravet på inkomst och jobb för dem som ska få ett kontrakt.

När AB Bostäder äger finns möjligheter till insyn i det ekonomiska underlaget i samband med hyresförhandlingar. Ett privat bostadsbolag måste inte erbjuda samma insyn. Privata bolag vill oftast höja hyran mera än kommunala bolag.

AB Bostäder har en plan för renovering och upprustning med möjlighet för hyresgästerna att påverka genom samråd och förhandlingar om ny hyra. Privata bolag har som affärsidé att rusta upp en lägenhet när någon flyttar ut. Gör man så hela tiden blir det till slut en allmänt sett högre hyresnivå i området. Då kan det vara svårt för många att flytta in för hyran är för hög. Antalet och andelen lägenheter med hyra som många klarar av minskar.