Borås stad utsåg igår den 19 september utsetts till Årets Håll Sverige Rent-kommun 2015. Borås får priset för sitt strategiska och kreativa arbete med att förebygga nedskräpning.

– Borås stad är ett föredöme och har verkligen förstått hur viktigt det är att arbeta förebyggande och långsiktigt mot skräpet. Kommunen är också kreativ i att ordna aktiviter som engagerar många boråsare, vilket vi tycker är fantastiskt roligt, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Håll Sverige Rent rankar varje år kommunerna utifrån arbetet mot nedskräpning. Bland annat baseras rankningen på antalet skräpplockare samt enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning.

– De kommuner som toppar Håll Sverige Rents rankning har alla drivit framgångsrika kampanjer mot nedskräpning. De har också bra koll på vad skräpet kostar kommunen och hur stora mängder skräp som hamnar utanför papperskorgen. De är goda exempel som vi vill uppmärksamma, säger Johanna Ragnartz.

I indexet ingår också uppgifter om huruvida kommunen är ansluten till Håll Sverige Rents kampanj och medlem i Håll Sverige Rents nätverk för kommuner. Kommunerna har också fått poäng efter antalet skolor och förskolor som ingår i nätverket Grön Flagg, som är Håll Sverige Rents verktyg för hållbar utveckling i skolan.

Priset delades i år ut för sjätte året. Tidigare har utmärkelsen gått till Helsingborg stad (2015) och Göteborgs Stad (2011, 2012, 2013, 2014).

Motiveringen till årets vinnare Borås Stad:

Med kreativa skräpplockaraktiviteter, stort engagemang, ett strategiskt och långsiktigt arbete mot nedskräpning samt ett exemplariskt Grön Flagg-arbete har Borås stad lyckats engagera ett stort antal Boråsare i kampen mot skräpet.