Kyrkan, akademin och sjukhusen är exempel på värdestyrda organisationer. Alltså styrning genom delade värderingar och normer för att därigenom nå gemensamma mål. Nu kommer Åke Bonnier, biskop i Skara stift, på besök till Högskolan i Borås. Han ska bland annat delta i CAV:s seminarium om att styra medarbetares handlingar i en sådan organisation.

Svenska kyrkan är inne i en stor organisationsförändring. Den ska effektivisera sin styrning och ledning så att resurserna används till verksamhetens bästa, berättar Päivi Riestola, forskare i arbetsveteskap och företrädare för CAV – Centrum för Arbetsliv och Vetenskap, vid Högskolan i Borås. Hon förklarar att organisationsförändringen också är en del av en kulturförändring som innebär ett förtydligande av Svenska kyrkans grundläggande idéer.

Men hur är regelverk och rutiner uppbyggda för att hålla samman en organisation, där det också måste finnas respekt för den enskilde medarbetarens övertygelse? Var går gränserna för värdestyrning i relation till medarbetarnas handlingsutrymme och hur integreras dessa organisatoriskt?

Biskopen och forskare samtalar

De här frågorna ska diskuteras under årets första CAV-seminarium. Under seminariet föreläser Alexander Styhre, professor i management och organisation vid Göteborgs universitet. Han har forskat om Svenska kyrkan.

Seminariet avslutas med ett samtal där Åke Bonnier, biskop i Skara stift, Anders Ljungström, studentpräst vid högskolan och Stefan Hiller, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Borås deltar. Samtalsledare är högskolans rektor Björn Brorström i egenskap av forskare.

– Seminariet är ett bra exempel på hur arbetslivet och forskare kan samverka kring olika frågor och är också ett konkret uttryck för högskolans devis: Vetenskap för profession. Alla är välkomna till seminariet. Det är inte bara intressant för de som arbetar inom kyrkan. Värdestyrning är högaktuellt inom de flesta organisationer, både offentliga och privata idag, säger Päivi Riestola.

Biskopens besök på Högskolan i Borås är en del i ett tre dagar långt besök i Borås.