Bostadsmarknaden i Västra Götaland är fortsatt het. De senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter ökat med 10 procent och villorna med 9 procent, medan rikssnittet är 9 procent i båda fallen. Sett bara till den senaste tremånadersperioden är ökningen i länet 3 procent för bostadsrätter och 2 procent för villor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I länets största kommun Göteborg har priserna för bostadsrätter stigit rejält och regionen står de senaste tolv månaderna för den absolut starkaste prisuppgången bland landets storstäder, med en ökning på 13 procent i både centrala Göteborg och stor-Göteborg. Det kan jämföras med rikssnittet på 9 procent eller centrala Stockholm där priserna stigit med 10 procent. Även under de tre senaste månaderna har priserna på bostadsrätter i Göteborg fortsatt uppåt, i de centrala delarna steg de med 5 procent och i stor-Göteborg med 1 procent, medan de legat stilla i riket i stort. Medelpriset för en bostadsrätt i centrala Göteborg ligger nu på 48 866 kronor per kvadratmeter och i stor-Göteborg på 33 096 kronor.

Även i länet i övrigt har priserna på bostadsrätter stigit med varierande siffror. Mest har de under den senaste tolvmånadersperioden stigit i Skövde, Trollhättans och Vänersborgs kommuner där ökningen är mer än 30 procent. De tre senaste månaderna har ökningstakten avtagit något och Alingsås, Lidköpings och Uddevalla kommuner redovisar negativa siffror.

– Jämfört med föregående år är mycket sig likt och vi ser just nu inget som talar för att det blir någon annorlunda utveckling under 2015. Det extremt låga utbudet är den främsta anledningen till att priserna fortsätter att öka så kraftigt.Vi strävar alltid efter att båda parter ska känna sig trygga med att bostaden sålts till ett riktigt marknadspris. Att bedöma detta i dagens marknad, som präglas av allt fler snabba förhandsbud, kan vara en utmaning för både köpare och säljare och ställer stora krav på oss mäklare, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum.

Även villapriserna fortsätter uppåt i Göteborgsområdet. De senaste tolv månaderna är prisuppgången i stor-Göteborg 11 procent och 4 procent under den senaste tremånadersperioden. Medelpriset för en villa i stor-Göteborg ligger nu på drygt 3,8 miljoner kronor, medan motsvarande siffra i riket är drygt 2,6 miljoner kronor.

I länet i övrigt skiljer sig utvecklingen ganska markant mellan de olika kommunerna. Mest steg villapriserna de senaste tolv månaderna i Trollhättans kommun där ökningen är 25 procent. Samtidigt minskade priset på villor med 4 procent i Alingsås kommun.

– Vi har under en lång tid sett en ökning av antalet förhandsbud på villasidan. Köparna vill inte riskera att huset ska glida dem ur händerna och lägger därför ofta ett högre bud redan innan den ordinarie visningen. Om säljaren accepterar det budet blir många andra spekulanter besvikna eftersom de inte ens hinner titta på huset i fråga. Effekten blir att försäljningstiderna kortas ner och hela bostadsmarknaden blir mer aggressiv. Det blir egentligen inte en sund marknad eftersom det verkliga marknadsvärdet inte fastställs och ingen vet om det i slutändan blir en vinst för köparen eller säljaren. Vi har ofta kraftiga budgivningar på de villor som blir till salu och tror att det kommer att fortsätta så, men det beror naturligtvis på hur det blir med eventuella krav på amorteringar och utbudet på marknaden, säger Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal.