Viskastrandsgymnasiet har under tisdagen mottagit ett hot. Skolan utrymdes och kontakt togs med polis och Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). Deras bedömning är att det inte är ett akut läge. Polisens insats är avslutad, läget är säkert.

Elever, vårdnadshavare och personal har informerats.

Skolledningen har beslutat att skicka hem samtliga elever under resten av tisdagen för att samla all personal för att informera vidare om läget och förbereda för elevernas skolgång imorgon.

I morgon onsdag är Viskastrandsgymnasiet öppet som vanligt och alla elever är välkomna tillbaka.