Idag presenterar Högskolan i Borås och Akademiska Hus visionen för högskoleområdets framtida utveckling. Campusplanen blir både ett verktyg för planeringen av den fysiska miljön fram till år 2025 och en viktig del i Borås utveckling.

Högskolan i Borås har som målsättning att bli det tredje universitetet i Västsverige med en större andel studenter och forskning än i dag. Vägen dit bygger på samverkan, där den kunskap som finns och den forskning som bedrivs på högskolan måste ske i samklang med stadens och näringslivets utveckling för att nå bästa möjliga resultat. Det är bakgrunden till varför högskolan och Akademiska Hus har tagit fram en plan för ett campusområde som fortsatt ska vara väl integrerat i staden och levande under dygnets alla timmar.

– I dag har Högskolan i Borås ett mycket attraktivt campus, där det centrala läget uppskattas av studenterna och ger den puls som många högskolor och universitet eftersträvar. Campusplan 2025 handlar bland annat om att göra det tydligt att vi vid en expansion av campus vill vara kvar i den centrala staden, säger Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås.

Unikt cityläge

Campusplanen innehåller en rad visioner för hur högskoleområdet kan utvecklas fram till år 2025. Här ryms förslag på nya byggnader som ska ge plats för labbverksamhet och forskning, bland annat i kvarteret Sandgärdet och på Brandstationstomten. Men även välplanerade stråk vid exempelvis Allégatan som binder ihop campus med resten av staden och gör det enklare att ta sig till och från högskolan. För att göra campus än mer levande och hållbart lyfter campusplanen fram visioner om fler grönytor, träd,planteringar och parkområden. Likaså läggs fokus på att fram till 2025 skapa plats för studentbostäder, allaktivitetshus, barnomsorg, service, mötesplatser, evenemang och andra attraktioner.

– I Akademiska Hus uppdrag att stärka Sverige som kunskapsnation ingår att långsiktigt säkerställa att campusområden kan utvecklas. Högskolan i Borås har ett unikt cityläge som ger mycket tillbaka till staden i form av service, handel och flödet av människor. Campusplanen ger oss en gemensam bild över framtida lokalbehov och idéer hur campus även fortsatt integrerar och samspelar med staden, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Stadsdelen blir ett starkt nav

I planen pekas Akademiplatsen ut som den självklara nerven genom campusområdet och en samlingspunkt med gott om mötesplatser på kaféer och uteserveringar och med möjlighet till evenemang och konserter framför högskolebiblioteket. Akademiplatsen naturliga koppling och flöde till Simonsland kan förstärkas ytterligare genom att öppna upp mot järnvägen med sittbänkar, planteringar och grillplatser. När Borås nya kongresshus står klart blir stadsdelen ett starkt nav.

– En stark och expansiv högskola i stadskärnan är en viktig nyckel för Borås utveckling. Borås Stad vill medverka i det kommande arbetet att skapa en attraktiv utbyggnad av högskolan i norra delen av centrum, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande.