Erikshjälpen Second Hand i Borås har fått guldmärket Miljönär-vänlig, en kvalitetsmärkning från Avfall Sverige och Sveriges kommuner.

– Vi vill uppmärksamma alla de som gör det möjligt för konsumenter att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Ett utmärkt exempel på detta är Erikshjälpen Second Hands verksamhet, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige.

Mängden avfall har nästan fördubblats de senaste 40 åren. Om ingenting görs kan vi snart se en fördubbling igen. Även om Sverige hör till de länder i världen som är bäst på att återvinna material och energi ur avfallet, tär detta ändå hårt på jordens resurser. Märkningen Miljönär-vänlig delas ut av Avfall Sverige och de svenska kommunerna. Det är en märkning för att uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska avfallet och därmed vägleder kunderna till smarta och hållbara sätt att leva.

– Erikshjälpen Second Hand vill bidra till att skapa en mer hållbar konsumtion i vårt land. Vi vill också bidra till att göra världen bättre och minska utanförskap och fattigdom. Överskottet från second hand-butikerna går till sociala och humanitära insatser för utsatta människor i världen och i Sverige, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef Erikshjälpen Second Hand Butiker.