AB Bostäder i Borås och Hyresgästföreningen har efter en lokal förhandling kommit överens om hyrorna för 2016. Resultatet av förhandlingen är att hyran för AB Bostäders kunder i Borås stiger med i genomsnitt 0,59 % för 2016. Höjningen innebär i fasta belopp för en trerumslägenhet att höjningen blir 39 kronor per månad.

AB Bostäder i Borås hade inför årets förhandling yrkat på en något högre höjning beroende på de ökade fasta kostnader för 2016 som man har tagit höjd för i både drift- och personalbudget.

– Det är självfallet så att en hyresökning på den här låga nivån inte täcker upp för hela den kostnadsökning som vi ser inför 2016. Det för tidigt att peka på direkta konsekvenser för oss och om vi får skjuta planerade insatser på framtiden. Generellt så måste vi nu arbeta mer med både effektiviseringar och rationaliseringar på olika håll i bolaget det kommande året, säger Sven Liljegren.

Höjningen gäller från 1 januari och kommer att aviseras retroaktivt på februari månads hyresavi. De nyligen sålda fastigheterna ingår också i hyresförhandlingen.

Det som är undantaget hyreshöjning är de nyproducerade lägenheterna på Ringargatan och Tunnlandsgatan 13 & 15 samt studentbostäderna på Simonsland och Spinnaren. På Våglängdsgatan höjs hyran enbart på Våglängdsgatan 151.

– Även om utfallet är lågt till och med sett ur ett historiskt perspektiv, ser jag det mycket positivt att vi lyckades träffa en lokal uppgörelse med Hyresgästföreningen i år säger Sven Liljegren, VD på AB Bostäder i Borås. 

Lägenheter

Ettor          794 stycken  +28 kr/månad

Tvåor      2 255 stycken   +33 kr/månad

Treor      1 692 stycken   +39 kr/månad

Fyror         522 stycken   +44 kr/månad

Femmor      72 stycken   +49 kr/månad

Större           6 stycken   +54 kr/månad

Studentbostäder

Rum & Ettor 163 stycken +28 kr/månad

Tvåor             10 stycken +33 kr/månad