Foto: Borås Djurpark

Tillökning hos röda pandorna i Borås Djurpark


Sedan ett par år har Borås Djurpark ett par röda pandor, en så kallad kattbjörn ifrån Himalayas sluttningar. På grund av sin anpassning till lite kallare klimat så trivs de mycket bra uppe i de mer nordliga djurparkerna ...
Foto: Max Björklund / Läsarbild

Hästar på rymmen mellan Gånghester – Dalsjöfors


Ett par hästar befinner sig just nu på vägen vid Dalsjöfors kött. Uppgiftslämnaren sa att hästarna sprang mot Gånghester. En bilist ska ha kört till ägarna. Alla hästar är nu infångade.
Margareta Ekebergh, professor i vårdvetenskap. foto: Ulf Nilsson

Högskolan i Borås – Utbildar sjuksköterskor som ser patienterna...


Det finns ett missnöje bland patienter med det bemötande de får i vården, de känner sig inte sedda eller hörda. En lösning är att vården anpassas till patientens unika förutsättningar, förförståelser och fördomar – det l...
HSB Göta har förvärvat denna fastighet i Villastaden i Borås av Cernera Fastigheter

HSB köper 105 lägenheter i Borås


Göta har förvärvat fastigheterna Ärlan 16 och Byttorpshörn 1 i Borås med sammanlagt 105 lägenheter av Cernera Fastigheter AB. – De två fastigheterna ligger mycket attraktivt i Villastaden och Byttorp och kompletter...
Nu har Adam Algotsson målat en cool container i brandkårstema som SÄRF ska använda på sin sommarturnè. Foto: SÄRF

Brandmän från SÄRF på sommarturné


– Sedan ett par år tillbaka ger sig brandmän från SÄRF ut på sommarturné för att informera om brandsäkerhet och hur man bör agera vid olika typer av olyckor. Mellan den 16 juni till den 7 augusti besöker de olika p...
Foto: Max Björklund/Läsarbild

Här har vi Sveriges kanske bekvämaste busshållplats


Det var igår som Max Björklund gick förbi busshållplatsen i Målsryd Centrum. Döm om hans förvåning när han ser att det står en tvåsitssoffa i busskuren. Vem som placerat soffan där, är oklart. Dock kan vi säga att det ka...