Onsdagen den 2 december invigdes Barnahus Älvsborg i Borås. Här samarbetar socialtjänsten, sjukvården, polis, och åklagare gemensamt för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättsäkert bemötande.

Kommunalråd Lena Palmén (S) höll invigningstal och framhöll hur efterlängtat Barnahus Älvsborg är.
– Planer för ett barnahus i Borås har funnits länge. Det har krävts mycket uthållighet och nu efter nio års arbete startar äntligen Barnahus Älvsborg. Jag vill också passa på att rikta ett särskilt tack till Rädda Barnen som fungerat som blåslampa i denna fråga.

– Det har tagit lång tid och tack vare gemensam vilja och drivkraft är nu äntligen Barnahus Älvsborg på plats, säger Morgan Hjalmarsson (L), kommunalråd.

Helén Johansson och Annica Nylander är samordnare på Barnahus Älvsborg och säger att det finns fördelar med att ha alla resurser samlade under samma tak.

– Här samarbetar barnförhörsledare från polisen, åklagare, barnläkare, barnpsykolog och socialtjänst. Syftet är att låta barnet vara i centrum och det innebär att utredningar och förhör sker på ett och samma ställe. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer, berättar Annica Nylander.

Barnahuset arbetar med barn från hela Sjuhärad, samt Alingsås och Lerum.

– Ett barnahus erbjuder bra möjligheter att möta upp problematiken kring våldsutsatta barn. Vårt rättssystem är anpassat för vuxna, med ett barnahus sätter vi barnets perspektiv i fokus och vi använder våra olika kompetenser för att göra det så bra och smärtfritt för barnet som det bara går, säger Helén Johansson.