Tåget mellan Borås-Varberg, står stilla i Rydboholm. Detta med anledning av stormen Helga. 

Under fredagen är det störningar i väg- och tågtrafiken i norra Västergötland, inre Dalsland, Bohuslän, Göteborg, Sjuhäradsbygden, Östergötland, Södermanland, Jönköpings, Kalmar län samt Värmlands län. Tågtrafiken stängs därför av på olika sträckor under olika tider. För mer information kontakta ditt tågbolag. Bilister uppmanas att ta det lugnt eller att helt undvika att ge sig ut i trafiken i berörda områden.

Under fredag till och med söndag finns det risk för uppåt 65 mm nederbörd i västra delen av Västra Götalands län och i norra delen Hallands län. Flödena i de små och medelstora vattendragen kan nå flöden motsvarande varningsklass 1 under söndagen. I norra delen av varningsområdet i Västra Götalands län kan även flöden motsvarande klass 2 förekomma. Det finns en risk för översvämningsproblem på utsatta ställen. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.

Källa: Trafikverket / Smhi