Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, uppmärksammas av brottsofferjourer över hela landet. Föreläsningar, informationsinsatser, filmvisningar och andra arrangemang anordnas för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns för den som utsatts för brott.

Syftet med Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, är att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer. Internationella Brottsofferdagen instiftades redan i slutet av 1980-talet på initiativ av Brottsofferjouren Sveriges dåvarande ordförande Björn Lagerbäck. Idén spreds sedan vidare till andra länder.

Varje år uppmärksammar Brottsoffermyndigheten tillsammans med Brottsofferjouren Sverige och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet Internationella Brottsofferdagen. Årets temadag fokuserar på upprepad utsatthet och hålls på Norra Latin i Stockholm måndagen den 22 februari.

I Borås arrangeras Brottsofferdagarna 22-23 februari med flera olika föreläsningar, bland annat om brott mot unga på nätet och sexuella övergrepp mot barn och unga. Brottsofferdagarna 2016 är ett samarrangemang mellan Borås Stad stödcentrum för unga, RFSL Borås, Utväg, Polisen, Röda Korset, Rädda Barnen, Brottsofferjouren i Borås, Kvinnojouren, Kriminalvården, Studieförbundet Vuxenskolan och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Se hela programmet HÄR