Skolan som arena är ett framgångsrikt arbetssätt på Sjöboskolan. Med stöd på tio miljoner kronor från Europeiska socialfonden kommer skolan som arena nu utökas till två nya geografiska områden. De två nya områdena riktar sig till barnen på Hässleholmen och Norrby.

Svenska ESF-rådet, som är den myndighet i Sverige som ansvarar för Europeiska Socialfonden, har valt ut Borås Stad som en av fem kommuner som får stödet som ytterst är inriktat på att motverka barnfattigdom. Satsningarna kommer att genomföras i de områden där EFS-rådet har gjort prioriteringen utifrån att livsvillkoren där är sämre jämfört med andra områden.

-Vi vet att en meningsfull fritid är oerhört viktigt för alla barn. Genom skolan som arena har eleverna möjlighet att möta trygga vuxna och lära sig nya saker. För att kunna erbjuda det måste vi alla samarbeta, säger Anna Svalander, (L), kommunalråd.

Skolan som arena är ett arbetssätt som bygger på att olika aktörer samverkar kring barnen i ett geografiskt område. Hittills har arbetssättet bedrivits på Sjöbo, men nu startas det alltså upp även på skolor på Hässleholmen och Norrby. Arbetssättet handlar om samverkan mellan Borås Stad, föreningar, näringsliv, men också mellan olika förvaltningar.

Utgångspunkten är skolans lokaler eftersom det är en fysisk plats som också har legitimitet i ett område. Istället för att barnen förflyttar sig till olika fritidsaktiviteter efter skoldagen så flyttar aktiviteterna in i skolans lokaler. Aktiviteterna som erbjuds är alltid gratis.

-Vi måste hjälpas åt i samhället för att ge alla barn en möjlighet att utvecklas och få en aktiv fritid. När fritiden fungerar för ett barn så fungerar även skolan, säger verksamhetschef Anna Stenström som håller ihop arbetet inom Grundskoleförvaltningen.

På skolan som arena finns även aktiviteter för vuxna och familjer, det kan till exempel vara föräldrautbildningar och familjekvällar. Skolan blir på så sätt en plats för hela närsamhället.

-Att motverka de skillnader vi ser växer fram har blivit en av våra största samhällsutmaningar. Vi vet att tidiga insatser i barns och ungas liv ger stora effekter för barnen och deras möjlighet att klara skolan med godkända resultat. Att klara skolan skapar bättre framtidsutsikter och är bra för hela samhället, säger Ulf Karlsson, förvaltningschef på Grundskoleförvaltningen.

Arbetssättet på Sjöboskolan startade för tre år sedan som en av flera aktiviteter som ryms inom ramen för det övergripande arbetet Socialt hållbart Borås. Projektet ska pågå under tre år för att sedan utvärderas. Om det faller väl ut implementeras det därefter i den ordinarie verksamheten.