Patrick på SplitVision patchar upp nya kunder.

Svenska Stadsnätsföreningen bjuder in till regionala konferensdagar i tre svenska städer under hösten. När ort för Götaland beslutades föll valet på Borås i konkurrens med flera andra städer.

Höstforum Götaland går av stapeln den 24-25 november på Borås Kongress med cirka 300 deltagare.

SplitVision i Borås är lokal arrangör och har tillsammans med Borås TME arbetat för att mötet ska förläggas i Borås. SplitVision är Borås fiberbaserade stadsnät som täcker stora delar av staden, med nära 18 000 privatkunder och över 1 100 företagsförbindelser. I dag har de även radionät som kan vara en del av framtidens IoT, Internet of Things.

– SplitVisions 20 anställda kommer vara på plats på konferensen. Där kommer vi inspirera och inspireras av viktiga frågor som tas upp kring hur stadsnäten kan möta framtidens krav och behov av digital infrastruktur, säger Magnus Larsson, affärsområdeschef stadsnät SplitVision.

– Vi är stolta att Stadsnätsföreningen väljer Borås som ort för träffen i Götaland. Det tyder på SplitVisions goda arbete och att Borås är en ort som passar utmärkt för nationella möten och kongresser, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.