Anita Zetterman tilldelas Gullsaxarna av Per-Olof Höög, Kommunfullmäktiges ordförande och Niklas Hedin, Borås Näringsliv.

Anita Zetterman tilldelas Gullsaxarna 2022, ett pris som hedrar en utomordentlig gärning för Borås.

Anita Zetterman blev 1982 vald till ordförande i Mariedals IK. Den posten innehade hon i 21 framgångsrika år, trots att hon inledningsvis möttes av motvind och ytterst missnöjda herrar. Herrar som snart mjuknade när de såg vad denna kvinna, själv uppvuxen i idrottsrörelsen, kunde åstadkomma.

Klubben växte under hennes ledning till en av Borås största med 1200 medlemmar.

Anita Zetterman blev också cupgeneral för klassiska ungdomsturneringen i inomhusfotboll Mariedal cup, som från starten 1978 växte till att bli en händelse för fotbollsintresserade i Sverige och norra Europa. Den rollen hade hon i 37 år, fram till 2019.

Anita Zetterman är också hedersledamot i RF-Sisu Västra Götaland och vice ordförande i Föreningsrådet i Borås, ett samarbetsorgan för idéburna föreningar.

Årets motivering:

Hon är en av de där människorna som gör att idrottsrörelsen blomstrar och utgör ett fundament i svenskt samhällsliv. Med kraft, engagemang och lust har hon bidragit till att tusentals unga människor kunnat upptäcka glädjen och gemenskapen i idrotten.

Anita Zetterman tilldelas Gullsaxarna för år 2022.