För femte året i rad lanserar Bostäder i Borås en öppen idrottsskola på Göta tillsammans med Kronängs IF. Syftet är att låta barn och unga delta i fysiska aktiviteter, oavsett ekonomiska förutsättningar. Från och med den 15 april kommer idrottsskolan att hållas två gånger i veckan, med målet att främja en aktiv och hälsosam livsstil.

Idrottsskolan strävar efter att skapa en välkomnande och trygg miljö där unga får möjlighet att röra på sig och samtidigt utveckla värdefulla sociala färdigheter, samt bygga självförtroende. Verksamheten kräver inga föranmälningar och är öppen för alla barn som önskar delta. På så sätt utesluts ingen på grund av ekonomiska eller sociala hinder.

– Idrottsskolan är en plats där barn kan lära, leka och växa på sina egna villkor, vilket är fundamentalt för en lycklig och sund uppväxt, säger Genc Avdiu, tf områdesutvecklingschef på Bostäder i Borås. Vårt mål är att alla barn ska kunna delta och få en positiv introduktion till idrott, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter.

Bostadsbolaget står för finansieringen och idén till projektet. Samarbetet med Kronängs IF innebär att idrottsföreningen tillhandahåller ledare för aktiviteterna och material för varje tillfälle.