Med högre förvärvsintensitet och lönesumma kniper nu Borås andraplatsen från Strömstad i Västsverige. Det är resultatet när Västsvenska Handelskammaren för femte gången i ordningen mäter styrkan i Sveriges samtliga arbetsmarknader.

I undersökningen som baseras på åtta variabler blir Borås arbetsmarknadsregion* näst bäst i Västsverige, efter Göteborgs, och dessutom 16:e bäst i landet. Det visar Handelskammarens undersökning Svenska nav som jämför Sveriges 73 arbetsmarknadsregioner.

– Vi har mycket att vara glada över, men också mycket att vinna på att förstärka kopplingarna till Göteborg och integrera de båda arbetsmarknaderna. Den mättade bostadsmarknaden i de större städerna gör det attraktivare att pendla längre men då måste tiden det tar från bostaden till jobbet vara rimlig, säger Handelskammarens regionchef Ove Lillestöl och fortsätter:

– En snabbjärnväg med centralt belägen station i Borås samt en station i Ulricehamn bidrar därför till att stärka tillväxten i hela Västsverige.

Sjuhärads kommuner i siffror
När totalresultatet i undersökningen bryts ner på kommunnivå går Borås kommun nu om Ulricehamn. Borås (plats 13 av 51) får bäst betyg av kommunerna i Borås arbetsmarknadsregion, 2013 var Ulricehamn bäst.

– Återigen det är bra om Ulricehamn får ta del av den planerade höghastighetsbanan, det skulle stärka invånarna och företagen ytterligare i stråket Jönköping till Göteborg. Vi vill inte missa en station i Ulricehamn. Växer Ulricehamn så vet vi att det smittar av sig vidare ut på landsbygden.

Borås stad tillsammans med Lerum är den kommun i Västsverige som förbättrar sig mest från 2013. Staden har en hög andel invånare under 65 år och en bra demografisk utveckling, liksom många högutbildade men det finns flera orosmoment.

– Borås stad framträder allt tydligare som regionens tillväxtmotor men måste också axla ansvaret. Bostadsbristen är alarmerande. Dessutom ser vi en tilltagande lärarflykt i grundskolorna. Det stärker oss inte som kommun och definitivt inte på sikt, saker och ting måste hända och det är nu!

Svenljunga är den kommun som har lägst andel högutbildade i Västsverige. Lägre förvärvsintensitet bidrar till att Tranemo tappar poäng, men har fortfarande högst andel näringslivsanställda i Västsverige.

– Bollebygd som är Boråsregionens minsta kommun får högst totalpoäng i Sjuhärad. Det visar att det viktiga för en kommun är att tillhöra en stor arbetsmarknad, inte att själv vara stor, avslutar Ove Lillestöl.

Bollebygd, som egentligen ingår i Göteborgs arbetsmarknadsregion hamnar på plats 8 av Västsveriges 51 kommuner.

Fler välutbildade och ökad förvärvsintensitet i Sverige
Rikssnittet för alla Sveriges arbetsmarknadsregioner har förbättrats i stort sett på alla punkter. Förvärvsintensiteten ökar i landet och utbildningsnivån har ökat med 2 procentenheter sedan senaste undersökningen, dessutom har 76 arbetsmarknader blivit 73 till följd av förbättrad infrastruktur och arbetspendling. Rankingen toppas precis som tidigare av de befolkningsmässigt stora arbetsmarknadsregionerna: Stockholm-Solna tätt följd av Göteborg. Malmö-Lund delar tredjeplatsen med Kiruna. I botten av listan hamnar små arbetsmarknadsregioner som saknar arbetspendling över kommungränser.

*I Borås arbetsmarknadsregionen ingår sex kommuner: Borås, Svenljunga, Herrljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn. Indelningen är gjord av SCB och baseras bland annat på pendlingsmönster.