Länsstyrelsen har i beslut den 30 mars endast delvis bifallit AB Bostäders ansökan om tillstånd för kameraövervakning.

– AB Bostäder sökte tidigare i år om tillstånd för totalt åtta kameror med syfte att täcka ytorna framför och bakom Hulta torg. Länsstyrelsen ger i sitt beslut AB Bostäder endast tillstånd för fyra kameror på baksidan av torget under tiden 21-07.

Flera av de händelser som varit och som föranlett bolagets ansökan har skett på torget eller utmed de fasader som vetter mot torget. Därför anses begäran om kameraövervakning vara rimlig i förhållande till den lagstiftning som finns men också i relation till vad som hänt vid torget under det senaste året.

AB Bostäder överklagar nu Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten.

– I överklagan ber AB Bostäder om att tillstånd beviljas för att samtliga kameror, även de fyra kameror som i ansökan är riktade mot torget, beviljas tillstånd för kameraövervakning mellan klockan 19-07.

Vi tycker det är viktigt att kameraövervakningen även finns på torgsidan då det är den här sidan som drabbats. För våra lokalhyresgäster och för de som rör sig på torget innebär kameraövervakning en ökad trygghet, säger Sven Liljegren VD på AB Bostäder.