Anmälningarna till höstens utbildningar vid Högskolan i Borås ökar med 5 %. Detta trots att det totala antalet anmälningar till högre utbildning i Sverige minskar något.

Efter förra årets nationella rekord minskade antalet anmälningar till högskolor och universitet i Sverige med drygt 1 % i år, men för Högskolan i Borås är det en ökning som gäller. Högskolan har totalt 20 557 sökande till höstens utbildningar jämfört med 19 780 sökande till höstterminen 2014.

Även antalet förstahandssökande har ökat i år. Prorektor Martin Hellström ser de positiva siffrorna som ett kvitto på högskolans attraktionskraft:

– Att fler och fler söker till Högskolan i Borås är naturligtvis väldigt glädjande. Det visar att vi är ett starkt lärosäte som erbjuder attraktiva utbildningar.

6 % fler söker högskolans program

Antalet ansökningar till högskolans utbildningsprogram ökar med 6 % jämfört med förra året, både vad gäller förstahandssökande och totalt antal sökande.

– För Högskolan i Borås, som medvetet satsar på att erbjuda relevanta utbildningsprogram, är det mycket positivt att ansökningarna till våra program fortsätter att öka, säger Martin Hellström.

De mest eftertraktade utbildningarna vid högskolan är som tidigare år sjuksköterskeprogrammet och civilekonomprogrammet.

– Det är också väldigt roligt att anmälningssiffrorna till vår populära förskollärarutbildning ökar.