Under 2022 och början av 2023 har ett arbete pågått med att starta upp bibliotek på Borås Stads förskolor. I kapprum eller andra tillgängliga ytor har ett fyrtiotal förskolor startat upp sina bibliotek, oftast ett per avdelning.

Satsningen är ett samarbete mellan Förskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen. Tack vare statsbidragspengar och finansiering från båda förvaltningarna har samtliga förskolor som anmält intresse fått möjlighet att vara med, det har lett till att ca 180 bibliotek kunnat startas upp.

– Vi är glada för att ha kunnat göra en sådan här satsning på barns språkutveckling. Tillsammans kan förskola och föräldrar göra skillnad för barns lärande och utveckling. Samverkan med biblioteket gör att vi får särskild kunskap kring litteratur, och kvalitet i urvalet, säger Margareta Andersson, verksamhetsutvecklare på Förskoleförvaltningen.

Förskolorna har själva fått välja vad de kallar sina bibliotek, kapprumsbibliotek, förskolebibliotek eller mini-bibliotek. Men oavsett namn är syftet det samma, att inspirera till högläsning och göra det lättare för föräldrar och barn att låna hem böcker.

– Det är genom ett flertal studier belagt att högläsning i tidig ålder kan ge en positiv språkutveckling. På det här sättet underlättar vi för småbarnsföräldrar att få med sig en bok hem. När de sedan även inser hur mysigt det är att läsa högt för sina barn så är hela familjen hjärtligt välkommen till något av våra bibliotek eller familjecentraler för att hitta fler böcker!, säger Olof Berge-Kleber, bibliotekschef.

Kort om biblioteken

Ett kapprumsbibliotek, förskolebibliotek eller mini-bibliotek är ett bibliotek i förskolans kapprum, eller annan tillgänglig plats, där man enkelt kan låna en bok när man hämtar sina barn från förskolan. Syftet med biblioteken är att inspirera föräldrar till att läsa mer tillsammans med sina barn genom att göra det enkelt att låna hem böcker. Syftet är också att sänka tröskeln för familjer att besöka bibliotek i framtiden.