Saadia Hussain. Foto: Helena Wikström

Särlaskolan i Borås genomgår just nu en stor renovering och ombyggnation. Konstnären Saadia Hussain har i samband med detta anlitats för att genomföra ett medskapande konstprojekt tillsammans med elever i årskurs 7. Projektet drivs av Borås Konstmuseum och kommer att resultera i ett permanent konstverk på skolan.

Borås Konstmuseum har som uppdrag att genomföra konstgestaltningar i samband med ny- och ombyggnationer av kommunens verksamhetslokaler och är den drivande aktören som anlitat konstnären. Projektet drivs i nära samverkan med lärare och elever på skolan, men också med Lokalförsörjningsförvaltningen, arkitekter och den entreprenör som utför arbetet med ombyggnationen.

För målbilden om ett socialt hållbart Borås är det viktigt att deltagande är en del av den konstnärliga processen. Nära samverkan med skolan för att stärka områdets sociala och kulturella värden är en självklar del i gestaltningsprojektet. Konstnären engageras för att skapa relationer och engagemang på skolan och genom en delaktighetsprocess skapa en permanent gestaltning på platsen. Ambitionen är att utveckla den kreativa kraft som finns på skolan och låta processen lämna kvar ett avtryck på platsen.

Genom en skräddarsydd process med workshops och idéverkstäder tillsammans med skolans elever kommer Saadia Hussain att skapa ett konstverk som lever kvar och berikar vardagen för eleverna på skolan. Processen är redan i full gång. Konstnären har både haft digitala träffar och fysiska workshops med eleverna. Ytterligare två heldagar med workshops är planerade på skolan den 27–28 april.

Förutom satsningen på ett nytt medskapande konstverk på Särlaskolan ska även ett befintligt verk restaureras. Det handlar om det tidstypiska verket Forntid av Bengt Blomquist, en lågrelief av marmorintarsia från 1956. För restaureringen står konservatorerna Maja Thrane och Eva Ernfridsson samt stenhuggaren Philipp Rose.