Just nu befinner sig 24 kulturaktörer från en rad olika EU-länder i Borås för att tillsammans utforska Borås och se hur konstnärliga uttryck kan användas för att skapa interaktion och analysera sociala frågor.

Projektet ”Art Transforming Urban Spaces” är ett EU-finansierat projekt mellan nio partnerorganisationer: BoråsBorås, Art, Culture & Society (Sverige) Dear Hunter (Nederländerna), Mosaica (Ukraina), Impact VZW (Belgien), Urban Forms (Polen), Oberliht (Moldavien), P_Public (Grekland), och Balkan initiativ (Serbien).

24 kulturaktörer som arbetar med offentlig konst, stadsplanering/design, ungdomar och socialt engagemang samlas i Borås 15 – 23 maj 2016. De kommer att utveckla innovativa modeller som bidar till att skapa deltagandeprocesser i offentliga miljöer. Utgångspunkten är att utforska hur konst/kulturella uttryck kan användas i urbana rum för att skapa oväntade möten.

– Vi är glada över att vara i Borås då staden är en perfekt plats för deltagarna att undersöka. Stadens storlek och tillgänglighet gör att deltagarna kan fördjupa sig i demografin för att förstå lokala förutsättningar för konst, sociala frågor och kulturellt deltagande. Det kommer att bli spännande att se vad som händer när 24 konstnärer/arkitekter och kulturarbetare från 8 olika länder samlas i en helt främmande stad, säger Mattias Desac, projektledare Art Culture Society.

– Det känns otroligt roligt att projektet valt ut Borås som en lämplig stad för att jobba i kring de här frågeställningarna. Dels ger det oss möjlighet att visa upp Borås och all den konst vi har i det offentliga rummet, för nya människor. Dels ger det Borås nya intryck och tankar kring hur vi kan utveckla ett styrkeområde ytterligare, säger Stina Hallhagen, projektledare BoråsBorås TME AB.

Kultursektorn har kapacitet och kompetens att ta en ledande roll i att skapa platser för deltagande i den demokratiska processen. Offentlig konst har både djupa rötter i medborgerligt engagemang och kulturell stadsutveckling. Projektet vill stärka social sammanhållning och främja aktivt deltagande.

Veckan innehåller guidade turer i Borås så att deltagarna kan lära sig om demografin och stadens historia, workshops om kreativa processer som behandlar hur konstprojekt blir socialt hållbara och en föreläsning med Meira Ahmemulic som har lång erfarenhet av att arbeta med liknande frågor i Göteborg. På lördag 21 maj kommer det vara en paneldiskussion med sex st deltagare på Brygghuset, som kommer att berätta om sina erfarenheter från veckan.