Torsdag 24 september Purple Flag-certifieras Borås tillsammans med nio andra pilotstäder i Sverige. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller hög och trygg kvalitet, både kvälls och nattetid. Det är Svenska Stadskärnor som är huvudman för Purple Flag Sweden, ett program som har sitt ursprung i Storbritannien och Irland.

Under ett år har offentliga och privata aktörer i de olika städerna arbetat med att titta på hur staden fungerar som plats, efter butikerna stängt, det som kallas kvällsekonomin.

För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan.

– Purple Flag i Sverige har lagt in jämställdhet och mångfald som en viktig punkt i alla fem fokusområden, något vi ser som väldigt positivt då arbetet också handlar om att göra staden mer tillgänglig för alla, säger Ida Legnemark, ordförande Fritid och folkhälsonämnden i Borås

Purple Flag-metoden ger aktörerna i staden ett verktyg som ger möjlighet till utökat samarbete mellan olika privata näringsidkare och fler inom den offentliga sektorn och att det omfattar även kvälls- och nattlivet, förklarar Inger Alfredsson, nationell samordnare för Purple Flag Sweden inom Svenska Stadskärnor.

– För besöksnäringen är det viktigt att vi utvecklar kvällsekonomin och en attraktiv och trygg stad, inte bara på dagtid. De som besöker oss på kongresser, möten eller evenemang har ofta aktiviteter under dagarna, men det är på kvällen när de går ut och äter och möts, som de får intrycket och bedömer Borås, säger Helena Ransjö Alcenius, BoråsBorås TME

– Processen med Purple Flag har varit en ögonöppnare för oss alla. Vi har fått nya och vidare perspektiv för att skapa en säker, trygg och attraktiv stad för boende och besökare att använda under fler av dygnets timmar, säger Lisa Statham, koordinator för Purple Flags arbetsgrupp i Borås.

En av aktiviteterna har varit att genomföra gemensamma kvällsvandringarna, där har fått alla att se sin stads utvecklingspotential. Antalet tidiga kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp, fler cykelställ, bättre skyltning är konkreta exempel som påverkar stadens attraktion och helhetsintryck. Likaså har man blivit varse vikten av bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och inte minst i butikernas skyltfönster. Bra belysning ökar trygghetskänsla och förebygger brott. Samverkan bygger på goda relationer vilket deltagarna har förstärkt under processarbetet.

Fakta

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ägs av ATCM. Svenska Stadskärnor har i samarbete med dem utvecklat och anpassat certifieringen till Sverige och våra svenska förhållanden.

I höst startar nya städer att bli certifierande och innan 2016 är målsättningen att ett större antal svenska städer skall ha den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande.