Svensk intensivvård har hög kvalitet och räddar liv på människor med livshotande tillstånd. Trots alla ansträngningar är det ibland omöjligt att rädda livet och cirka tio procent av patienterna avlider under sin vårdtid på intensivvårdsavdelningar (IVA). Isabell Fridh, lektor vid Högskolan i Borås, bedriver forskning om dessa patienter och deras närstående.

– Vårdmiljön är inte optimal för de patienter som avlider på IVA, varken för patienter eller närstående, därför behövs forskning om hur vi på bästa sätt kan involvera närstående i vården och hur vi kan utforma en miljö som ger närstående möjlighet till både närhet och avskildhet vid vård i livets slutskede, säger Isabell Fridh.

Dessutom står intensivvården inför flera etiska utmaningar. Exempelvis måste sjuksköterskor ibland vårda både offer och förövare i samband med våldsbrott. En annan etisk utmaning är att de patienter som avlider på IVA och vill donera sina organ ska garanteras en värdig död.

Här berättar hon om sin forskning i en film.
https://www.youtube.com/watch?v=Jy9GVfOqvj8