Sedan starten 2011 har Willhem engagerat sig i unga människors möjligheter att få jobb. Projektet med minibovärdar är en del i företagets sociala engagemang och antalet platser har utökats för varje år. I sommar kommer totalt 90 ungdomar att jobba på Willhem.

Erfarenhet som möjliggör jobb

Minibovärd är Willhems definition av sommarjobbare. Ungdomarna hjälper till med enklare skötseluppgifter i bostadsområdena under handledning av en ordinarie bovärd. Arbetsuppgifterna består bland annat av att hålla rent och snyggt, rensa ogräs och måla staket.

– Satsningen är en del i vårt långsiktiga arbete med att skapa social hållbarhet i våra bostadsområden. För oss är det viktigt att kunna bidra till en meningsfull sysselsättning för unga och samtidigt öka engagemanget i närområdet, säger Anna Flood, HR-chef.

Behov av kompetens i framtiden

Satsningen är även ett sätt att bidra till att ungdomarna får upp ögonen för att jobba i fastighetsbranschen, eftersom rekryteringsbehovet kommer att vara stort i framtiden.

– Att sommarjobba som minibovärd är en väldigt bra erfarenhet. Vi har flera exempel på ungdomar som har fortsatt att jobba på Willhem eller i andra delar av fastighetsbranschen efter en sommar hos oss, säger Anna Flood, HR-chef.

Vem kan söka och när?

Willhems sommarjobb kan sökas av alla som är födda 2007 eller tidigare. Ansökningen för 2023 har ännu inte öppnat, men håll utkik på willhem.se för mer information.